Tłumaczenie jest świadomym
procesem podejmowania decyzji

Tłumaczenia pisemne

Techniczne architektoniczne, z dziedziny budownictwa i inżynierii lądowej (Pol–Aqua, Aldesa, Coplan, Fibat, Kontrapunkt, Grupa68, Eiffage Budownictwo Mitex, Mota Engil i innych). Tłumaczyłam dokumentację budowlaną i projektową dla centrów handlowych Maximus i Maximus 2 w Nadarzynie, Electro World w Jankach k/Warszawy, Hotel Baltic Spa w Kołobrzegu, wytycznych architektonicznych dla sieci hoteli Accor, dokumentacji na budowę Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ we Wrocławiu, Departamentu Nanotechnologii EIT+, fabryk światłowodów, standardów bezpieczeństwa pożarowego, BHP oraz protokołów i zaleceń pokontrolnych (FagorMastercook, Chevron i Houghton), szalunków (Alsina), technologii bezwykopowych (Politechnika Wrocławska i Kan–Rem).

Tłumaczenia biznesowe, marketingowe, raporty medyczne, tłumaczenia pisemne na potrzeby wdrożenia systemów księgowo finansowych (np. Oracle i Comarch), tłumaczenia wytycznych i podręczników użytkownika (Oracle).

Zobacz ofertę tłumaczeń ustnych

Tłumaczenia umów, ofert, statutów spółek, specyfikacji, katalogów, cenników, instrukcji obsługi i konserwacji urządzeń oraz procedur dla wielu firm, kart charakterystyki, dokumentacji techniczno– ruchowej maszyn, tzw. DTR, operacji stanowiskowych, dokumentacji związanej z gospodarką magazynową i zarządzaniem produkcją, opisów stanowiskowych i zakresów obowiązków, a także opisy procesów produkcyjnych, BHP, budownictwa przemysłowego, nowoczesnych technologii, materiałów reklamowo–marketingowych, tłumaczenia ekonomiczne i inne.

Dochowanie terminu wykonania zlecenia jest dla mnie sprawą równie ważną jak jego jakość. Przekazywane mi materiały (w formie elektronicznej oraz kopie twarde) są właściwie chronione przed nieautoryzowanym dostępem osób postronnych. Wykonane zlecenia są archiwizowane, więc w razie wystąpienia u Klienta sytuacji nadzwyczajnych możliwe jest odtworzenie potrzebnych danych i przekazanie ich, oczywiście nieodpłatnie, Klientowi.

Facebook GlobTra LinkedIn ProZ.com